3. Εριούνιος Αθηνά


Ερμής Αθηνά

Η σοφία του χρόνου στην ερμηνεία του χώρου

Η πρώτη σκηνή στην α ραψωδία την ομηρική ανοίγει με την παρέμβαση της Αθηνάς που σπάζει το πρωτόκολλο στην αγορά των θεών δυναμικά και ζητά την επιστροφή του Οδυσσέα. Η Αθηνά, η έμφυτος νοημοσύνη  σοφία είναι πάντα  παρούσα καθ΄όλη την διάρκεια του ταξιδιού σταθερά αφοσιωμένα   μεταμορφωμένη σε  όντα  έλλογα, θαλασσαετούς  και πουλιά. Ο Ερμής με εντολή του Διός παραδίδει το μήνυμα στην Καλυψώ και έχει μεγάλη πειθώ. Ο νεαρός γιος του μεγάλου Διός  έχει αξιοσημείωτες παρουσίες στους  οδυσσειακούς σταθμούς  και ο Ερμής  καταλήγει  μετά την ερμηνεία του τόξου ,την μνηστηροφονία  στην συνοδεία των μνηστήρων  στον κάτω κόσμο του Πλούτωνος την  ραψωδία ω ως ψυχοπομπός.
 Γιατί;Το απορητικό ερώτημα αναδύεται μέγα και  ομηρικό.
Διότι ο ποιητής έχει αφήσει  το ΤΟΞΟ του Απόλλωνος  στο θησαυροφυλάκιο των  άνω δωματίων του ανακτόρου  και αποτελείται από τις  ΛΕΞΕΙΣ του . Δεν το πήρε μαζί του στον γύρο κύκλο Ο του κόσμου.
Θα το χρησιμοποιήσει  όταν ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ  μαζί με την απολλώνια  συνείδησή του γιατί το γνωρίζει πολύ καλά και το δύναται , το πνεύμα του το  μπορεί. 
Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ  κατεβάζει  το τόξο κάτω στην αυλή  και προκηρύσσει τον  διαγωνισμό του τόξου στην ραψωδία φ. Ο Οδυσσέας, είναι δισέγγονος του Λόγιου Ερμή και ο Όμηρος  «πυγμαλίων των Θεών» δημιουργός  του Λόγου  και της Λόγιας  Ερμηνείας του πάνω  του πέρα και του κάτω, τριγύρω όλου του  κόσμου.

Ερμής  Αθηνά    ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
 η Προσοχή της Προσοχής
 ήτοι,  η Ομηρική Προσευχή Προσοχή

Η πρώτη προσοχή συνδέεται με τον Ερμή και την συνείδηση που αρχίζει να παρατηρεί τον εαυτό της γύρω στα τρία με τέσσερα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και αρχίζει να κάνει την καταγραφή συλλέγοντας πληροφορίες.
Από το «Εγώ» του Άρη, που λέει εγώ υπάρχω-την επιβολή της ύπαρξης-
φθάνουμε στο “Εγώ” του Ερμή που συνειδητοποιεί ότι είναι …το “Εγώ” που σκέφτεται.
Από εδώ βέβαια αρχίζουν και οι μεγάλες κλοπές, γιατί ο νους αφ ΄ενός μας εξηγεί τον κόσμο αφ΄ετέρου μας κλέβει κιόλας, όπως μας διδάσκει ο αφηρημένος πυρήνας του μύθου του σκανδαλιάρη  θεού. Συνέχεια