2. Το Πέμπτον Στοιχείον


An Allegory of the Four Elements by Jan Brueghel the Younger and Hendrick van Balen, ca. 1630

Τα 4 Στοιχεία

Ο κοσμικός κύκλος της ενότητος και του διαχωρισμού

στο ζεύγνυμι και διαιρώ

Διαιρέσις   και πολλαπλασιασμό, φιλότης και νείκος  πράξεις και μη πράξεις σε κινητήριο σκοπό

Ο Εμπεδοκλής σε εξάμετρους . Περί φύσεως Καθαρμών. Ανάμειξις και χωρισμός τεσσάρων στοιχείων (ριζωμάτων)της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης· κινητήριες δυνάμεις για την ανάμειξη και τον χωρισμό είναι η Αγάπη (Φιλότης) και η Φιλονικία (Νεῖκος)·ο κόσμος υπόκειται σε μια αέναη κυκλική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από διάφορες φάσεις, μεταξύ της απόλυτης κυριαρχίας της Αγάπης, οπότε τα στοιχεία σχηματίζουν μιαν ομοιογενή σφαίρα (τον Σφαίρο), και της απόλυτης κυριαρχίας της Φιλονικίας, οπότε όλα τα πράγματα περιορίζονται στα τέσσερα στοιχεία. Τα τέσσερα στοιχεία και τις κινητήριες δυνάμεις του.

Εμπεδόκλειος Φιλοσοφία

Επικά Έπη στην αλληγορία των 4 φυσικών στοιχείων και δυνάμεων

στην γέννηση του πολεμιστή! Συνέχεια